takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.166); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (4068,4)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Adenophora liliifolia (L.) Besser

dzwonecznik wonny
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiatostan; 04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa; copyright © by Błażej Gierczyk
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
liście w środkowej części pędu
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiaty

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.166 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiaty
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północy kraju b. rzadko. Murawy, zarośla, widne lasy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

znalezisko 20070804.1.bg - Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny); las na E od Katów II k. Zamościa
5f · 20070804.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/las na E od Katów II k. Zamościa/
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.748 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.89 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.638 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.450+448k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.462 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.232 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.500 [11]
· Schischkin, B.K., Bobrov, E.G., 1957 — Flora URSS T.24 p.348 [85.24]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.94 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.02.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.02.2016 · powstała/was created 01.12.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Adenophora_liliifolia.htm">Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>