takson rodzimy lub trwale zadomowiony
· ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.206)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (4068,4)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Adenophora liliifolia (L.) Besser

dzwonecznik wonny
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiatostan; 04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa; copyright © by Błażej Gierczyk
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
liście w środkowej części pędu
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiaty
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kwiaty

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północy kraju b. rzadko. Murawy, zarośla, widne lasy.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

zastosowanie

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

uprawa i wymagania

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

znalezisko 20070804.1.bg - Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny); las na E od Katów II k. Zamościa
5f · 20070804.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/las na E od Katów II k. Zamościa/
literatura · references
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.12]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2014 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 14.10.22 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.03.2013 · powstała/was created 01.12.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Adenophora_liliifolia.htm">Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>