uwagi

„Śmierdzące komosy” tj. gatunki z aromatycznymi włoskami gruczołowatymi, współcześnie mogą być ujmowane w osobnym rodzaju .
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
włoski mączyste
Oznaczając gatunki z tego rodzaju należy między innymi zwrócić uwagę:
- obecność gruczołków lub kulistawych włosków mączystych na liściach i elementach kwiatostanu,
- kształt liści, typ kwiatostanu, obecność liści w kwiatostanie,
- na to czy kwiaty są o symetrii promienistej, czy bocznie spłaszczone,
- urzeźbienie powierzchni nasion.

klucz · Chenopodium album agg. · komosa biała (agg.) »9

lebioda
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny przynajmniej początkowo pokryte włoskami mączystymi.

space

Niełupki spłaszczone od góry, ułożone poziomo.

space

klucz · Chenopodium bonus-henricus · komosa strzałkowata

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
bylina; liście trójkątnie oszczepowate lub strzałkowate, ±całobrzegie i faliste; znamię duże, 0.8-1.5 mm długości

nieczęsta · siedliska ruderalne

klucz · Chenopodium glaucum · komosa sina »1

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
liście od spodu || 3D
Gatunek bardzo charakterystyczny i trudno o pomyłkę z innymi gatunkami komos (Chenopodium).

space

W kłębikach znajdują się dwa rodzaje kwiatów — liczniejsze, są kwiaty „normalne” obupłciowe o owocach ustawionych poziomo; mniej licznie kwiaty słupkowe lub ze słupkiem i z jednym pręcikiem, mają one 3(4) listki okwiatu, owoc z nich powstały jest bocznie spłaszczony, ustawiony pionowo.

space

klucz · Chenopodium rubrum · komosa czerwonawa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
po lewej płożące się pędy komosy sinej (Chenopodium glaucum), po prawej wzniesiony pęd komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum)
Liście obustronnie nagie, tej samej barwy.

space

Rośliny jednoroczne.

dość częsta · aluwia, siedliska ruderalne

klucz · Chenopodium hybridum · komosa wielkolistna

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
- liście duże, ciemnozielone, dłoniasto 5-klapowane, na brzegu zatokowo ząbkowane
- liście o nasadzie prostej lub sercowatej
- nasiona duże, (1.1)1.5-2 mm średnicy, na powierzchni z dużymi dołkami o wyraźnej krawędzi
- wiecha w górze bezlistna
- roślina nieomączona lub skąpo omączona;

częsta na niżu Polski · siedliska ruderalne, także chwast w ogrodach i w uprawach okopowych

wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny nagie. Pędy główny podnoszący się lub pokładający się. Łodyga czterokanciasta, często czerwono nabiegła.

space

Listki okwiatu zrośnięte tylko u nasady, dojrzałe błoniasto obrzeżone i tylko częściowo zakrywają dojrzały owoc, który łatwo wypada. Łupina nasienna z wyraźną skulpturą w postaci wąskich, nieregularnych, zatokowato pofalowanych ostrych listewek i zagłębień pomiędzy nimi.

space

klucz · Chenopodium urbicum · komosa trójkątna

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta · siedliska ruderalne

klucz · Chenopodium vulvaria · komosa mierzliwa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta · siedliska ruderalne

klucz · Chenopodium murale · komosa murowa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta · siedliska ruderalne

Chenopodium aristatum · komosa oścista

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

klucz · Chenopodium botrys · komosa wonna

Ambrosia mexicana · Chenopodium botrytis
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Liście ku górze łodygi są coraz słabiej wycinane, w górze mogą być drobne o niepodzielonej blaszce.

space

W florze Polski jest to rzadki efemerofit. Tereny ruderalne, głównie na południu. Rzadko uprawiana aromatyczna roślina przyprawowa i dawna roślina lecznicza.

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · kwiaty jednoroczne z rozsady · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 60-80 cm · kwitnienie: 7-10

klucz · Chenopodium schraderanum · komosa śmierdząca

(potocznie: ambrozja meksykańska, komosa wonna)
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Chenopodium schraderanum (komosa śmierdząca)
listki okwiatu z kilem i siedzącymi gruczołkami 3D||
Liście stosunkowo duże, silnie wycinane, zachowuję tę samą formę w górze łodygi (są tylko nieco mniejsze).

space

Rzadki efemerofit, głównie na południowym-wschodzie Polski. Siedliska ruderalne. Rzadko uprawiana aromatyczna roślina przyprawowa i dawna roślina lecznicza.

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · kwiaty jednoroczne z rozsady · na suche bukiety i kompozycje

klucz · Chenopodium chenopodioides · komosa solniskowa

Chenopodium botryodes · Chenopodium crassifolum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony
bardzo rzadka · słone torfowisko koło Łęczycy

Chenopodium pumilio · komosa australijska

efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

klucz do oznaczania

⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) z gruczołkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
  
    
(p) okwiat z kilem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Chenopodium schraderanum (komosa śmierdząca) · notka
(potocznie: ambrozja meksykańska, komosa wonna) · antropofit zadomowiony we florze polskiej
    
    
(p) okwiat obły
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Chenopodium botrys (komosa wonna) · notka
wystepowanie
syn. Ambrosia mexicana · Chenopodium botrytis · antropofit zadomowiony we florze polskiej
    
  
(p) z włoskami mączystymi lub nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  
    
(p) wyróżniające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
    
      
(p) bylina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
(p) nasada liścia sercowata lub ucięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
(p) liście dwubarwne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
Chenopodium glaucum (komosa sina) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
    
(p) jednoroczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
    
      
(p) owoce bocznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
      
        
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
XL
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa) · notka
syn. Chenopodium botryodes · Chenopodium crassifolum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
(p) owoce nie bocznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
      
        
(p) niełupki z ostrym brzegiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Chenopodium murale (komosa murowa) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
(p) niełupki obłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
        
          
(p) kwiatostan i kwiaty nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
          
            
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
          
(p) kwiatostan i kwiaty omączone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
          
            
(p) silny zapach śledziowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
(p) bez śledziowego zapachu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.)) · notka
wystepowanie
lebioda · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.223 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.177 [16.3II]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.41 [85.6]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.27 [86.9]
· Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae p.276 [89.4]
· Săvulescu, T., 1952 — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae p.493 [91.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.219 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.120+118k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.100 [3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.111 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.88 [9]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.286 [20]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.73+67+12 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.136 [22.3]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.161 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.80 [81]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.111 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2016 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 16.02.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.01.2015 · powstała/was created 16.12.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Chenopodium.htm">Chenopodium (komosa) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>