Pod kielichem znajdują się dwa, cztery lub więcej łuskowatych podkwiatków. Kielich bez błoniastych stref pomiędzy żyłkami (tych 35-55). Działki bez wyraźnych podłużnych żeber.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Silenoideae (goździkowate- działki kielicha zrośnięte)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) płatki głęboko porozcinane R1-2 FEO1-2
· ta cecha diagn ...
  
    
(p) blaszki płatków rozcięte mniej niż do połowy R2
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dianthus plumarius (goździk postrzępiony)
goździk pierzasty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiana w ogrodach bylina ozdobna, także mieszańce z D.gratianopolitanus.
    
      
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
wystepowanie
goździk wczesy · syn. Dianthus praecox · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit. Występuje na skałach wapiennych w Tatrach i Pieninach.
      
    
(p) blaszki płatków rozcięte więcej niż do połowy R2*-3
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
    
      
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
(p) liście do 1mm szerokości R3 Na południu niektóre populacje zbliżone do ssp. arenarius - Łodyga zwykle pojedyncza 10-20cm wysokości; kielich do 20mm długości; roślina sino owoszczona. Tworzy mieszańce z D. carthusianorium - S. xlucae Aschers. i deltoides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne bory sosnowe, rzadkie murawy na piaskach.
      
      
(p) liście 2-5mm szerokości FEO3+4
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
      
        
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
(p) kielich 15-25mm długości FEO4 R3* Mieszańce z D. deltoides, carthusianorum, armeria i barbatus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
wystepowanie
goździk wspaniały · syn. Dianthus superbus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki i jasne lasy oraz skraje lasów. Na glebach ciężkich, ilastych, gliniastych, żyznych, wilgotnych lub okresowo wysychających.
        
        
Dianthus speciosus (goździk okazały)
Dianthus speciosus (goździk okazały)
(p) kielich 25-30mm długości FEO4+
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Dianthus speciosus (goździk okazały)
wystepowanie
syn. Dianthus superbus ssp. alpestris · Dianthus superbus ssp. speciosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki górskie, na glebach szkieletowych ale żyznych i z wysoką zawartością humusu.
        
  
(p) płatki co najwyżej ząbkowane R1*-4 FEO1+13
  
    
(p) kwiaty pojedynczo, po dwa lub w luźnych wierzchotkach R4-5
    
      
Dianthus gratianopolitanus
Dianthus gratianopolitanus (goździk siny)
(p) płatki głęboko (do 1/4) ząbkowane FPL3* R6
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Dianthus gratianopolitanus (goździk siny)
wystepowanie
syn. Dianthus caesius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, skały, widne bory, na podłożu różnego pochodzenia i odczynu; na ciepłych stanowiskach. Także uprawiana w ogrodach bylina ozdobna.
      
      
(p) płatki płytko ząbkowane FPL3-4
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
      
        
Dianthus deltoides
Dianthus deltoides
(p) liście 3-nerwowe R5 FPL4
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Dianthus deltoides (goździk kropkowany)
wystepowanie
(potocznie: goździk upstrzony) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na suchych stanowiskach porośniętych trawą, wrzosowiskach, łąkach, na glebach umiarkowanie suchych do umiarkowanie wilgotnych, na glebach ubogich, kwaśnych; unika gleb z wapniem.
        
        
(p) liście jednonerwowe FPL4*5
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnosty ...
        
          
(p) gatunki górskie
          
            
Dianthus nitidus
Dianthus nitidus (goździk lśniący)
(p) wyższe FPL5*
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
Dianthus nitidus (goździk lśniący)
takson wymarły na terenie Polski
  Endemit Karpat Zachodnich, rośnie na murawach. W polskiej części Tatr od dawna nie znaleziony.
            
            
Dianthus glacialis
(p) niskie FPL5
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Dianthus glacialis (goździk lodowcowy)
wystepowanie
goździk lodnikowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórskie partie Tatr, na halach, na skałach różnego typu (np. wapiennych i granitowych).
            
          
(p) ogrodowe; bez bródki w gardzieli R6*
          
            
Dianthus caryophyllus (goździk ogrodowy)
(p) płatki nagie FCz6a
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
Dianthus caryophyllus (goździk ogrodowy)
takson uprawiany
  Uprawiane rośliny ozdobne.
            
            
Dianthus chinensis (goździk chiński)
(p) płatki owłosione FCz10b.12b
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagn ...
Dianthus chinensis (goździk chiński)
goździk cesarski · (potocznie: goździk letni) · takson uprawiany
  Uprawiane rośliny ozdobne.
            
    
(p) kwiaty siedzące lub w zwartym kwiatostanie R4*-7
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
    
      
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
(p) owłosione R7
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, świetliste zarośla i obrzeża lasów, nasypy, przydroża, na glebach mniej lub bardziej gliniastych o różnym odczynie.
      
      
(p) ±nagie byliny R7*-8
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
      
        
(p) liście szerokie R8*
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
        
          
Dianthus compactus
Dianthus compactus (goździk skupiony)
(p) kielichy i listki w obrębie kwiatostanu purpurowo przebarwione FEO33+
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
Dianthus compactus (goździk skupiony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórskie borówczyska, skałki, w Bieszczadach.
          
          
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)
(p) kielichy i listki w obrębie kwiatostanu zielonawe FEO33 R8
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiane ozdobne, często dziczejące, na siedliskach ruderalnych.
          
        
Dianthus carthusianorum
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Dianthus carthusianorum
(p) liście wąskie R9
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, murawy, widne bory sosnowe, brzegi lasów, w miejscach nasłonecznionych. Na glebach suchych, gliniastych lub szkieletowych, zasadowych lub o obojętnym odczynie.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Dianthus campestris

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Bylinowy gatunek z południowowschodniej Europy, z rejonów stepu lub lasostepu. Znaleziony w 2005r. na oderwanym stanowisku (stary nasyp drogi) w okolicy Sejn. [179]
literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.230 [16.3II]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.200 [71.2]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.189+203 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.115 [9]
· Mowszowicz, J., 1900 — Dziko rosnące rośliny użytkowe. p.261 [29]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.152+138k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.116 [3]
· Pawlikowski P., 2008 — Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. PBJ 53(1): 91-94 [179]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.142+206+273 [86.11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.803 [85.6]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.90 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.227 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2016 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 16.04.26 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.04.2016 · powstała/was created 13.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Dianthus.htm">Dianthus (goździk) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>