Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. Obecnie te gatunki są wyspecyfikowane.

Drosera rotundifolia · rosiczka okrągłolistna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.284)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
dość częsta; torfowiska, głównie wysokie; mieszańce z pozostałymi gatunkaim
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta; torfowiska niskie

Drosera intermedia · rosiczka pośrednia

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.286)
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadka; torfowiska; mieszańce z pozostałymi gatunkami

Drosera ×obovata · rosiczka owalna

Drosera anglica × rotundifolia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.285)

uprawiane ozdobne

Drosera binata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Drosera capensis · rosiczka przylądkowa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.206+62k [15]
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.48 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.19 [16.7]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.434 [40]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.303 [86.10]
· Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.2 [85.9]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.421 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.242 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.10.2014 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Drosera.htm"> Drosera (rosiczka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>