Helianthus annuus · słonecznik zwyczajny

słonecznik ogrodowy, (potocznie: słonecznik kwiatowy, słonecznik ozdobny)
takson uprawiany [24]
artykuł w ‘ogrodowej’ części atlasu
Słonecznik jest, w zależności od odmiany, rośliną uprawną — oleistą lub na ziarno („pestki słonecznika”) lub rośliną ozdobną z kategorii kwiatów jednorocznych sianych bezpośrednio do gruntu.
Helianthus annuus (słonecznik zwyczajny)
odmiana ozdobna niska, pełnokwiatowa, żółta

Odmiany zbliżone do typu są bardzo wysokie, osiągają 200-300 cm ale są też niższe odmiany ozdobne o wysokości poniżej jednego metra.

space

Kwitnie od lipca, praktycznie do października.

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · okazała roślina do ekspozycji pojedynczo lub w grupach (soliter) · do ogrodu naturalistycznego · jednoroczne na kwiat cięty · na osłonę z kwiatów (żywopłot jednoroczny) · warzywa inne · wysokość 100-300 cm

Helianthus tuberosus · słonecznik bulwiasty

topinambur
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty; miejsca ruderalne, przydroża, zarośla nadrzeczne, także uprawiany

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na osłonę z kwiatów (żywopłot jednoroczny) · warzywa · warzywa korzeniowe

Helianthus debilis ssp. cucumerifolius · słonecznik ogórkolistny

Helianthus cucumerifolius
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Helianthus debilis ssp. cucumerifolius (słonecznik ogórkolistny)
Gatunek uprawiany u nas z siewu wprost do gruntu jako kwiat jednoroczny. Pędy rozgałęzione, 90-150 cm wysokości. Ozdobę stanowią kilkunastocentymetrowe koszyczki kwiatowe o kontrastowym zestawieniu długich brzegowych żółtych kwiatów języczkowych i ciemnej, brunatnej tarczy koszyczka. U odmian kwiaty języczkowe mogą być też kremowe (‘Vanilla Ice’). Kwitnie od lipca do października.

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · do uprawy w pojemnikach · okazała roślina do ekspozycji pojedynczo lub w grupach (soliter) · do ogrodu naturalistycznego · jednoroczne na kwiat cięty · na osłonę z kwiatów (żywopłot jednoroczny) · wysokość 90-150 cm

Helianthus decapetalus · słonecznik dziesięciopłatkowy

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
uprawiany i dziczejący; zwykle nieodróżniany od słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 120-150 cm · kwitnienie: 8-10

Helianthus ×laetiflorus · słonecznik jaskrawy

Helianthus rigidus × tuberosus
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
rzadko uprawiany i dziczejący

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 200 cm · kwitnienie: 8-10

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 200-300 cm · kwitnienie: 9/10

Helianthus rigidus

Helianthus pauciflorus
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.472+459k+461k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.676 [3]
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.322 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.192 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.657 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.487 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.14+25 [86.7]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.541 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.141 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.01.2016 · powstała/was created 28.12.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Helianthus.htm"> Helianthus (słonecznik) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>