Lysimachia nummularia · tojeść rozesłana

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
liście okrągławe, tępe, gruczołowato kropkowane

pospolita · wilgotne łąki, rowy, olszyny

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 5 cm · kwitnienie: 6-8

Lysimachia nemorum · tojeść gajowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
liście jajowate, zaostrzone, bez kropek

częsta na Pomorzu i Dolnym Śląsku · wilgotne lasy i ich skraje

Lysimachia vulgaris · tojeść pospolita

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolicie w całym kraju · wilgotne zarośla, brzegi wód, zarośla

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 50 cm · kwitnienie: 6-7

Lysimachia thyrsiflora · tojeść bukietowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
kwiaty drobne w gęstych kulistawych gronach

częsta w całym kraju · bagna, brzegi wód, olsy

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Lysimachia punctata · tojeść kropkowana

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
o mapie występowania

rzadko uprawiana, czasem dziczejąca

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 6-8

Lysimachia ciliata · tojeść orzęsiona

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 120 cm · kwitnienie: 6-8

Lysimachia clethroides · tojeść orszelinowata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 60-80 cm · kwitnienie: 7-9

Lysimachia congestiflora · tojeść gęstokwiatowa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.354+352k [15]
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.261 [71.3]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.40 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.323 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.195 [9]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.66+80 [86.5]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.255 [85.18]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.26 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.475 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 15.01.2016 · powstała/was created 14.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Lysimachia.htm"> Lysimachia (tojeść) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>