takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.159)
· Czerwona Lista — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
· Czerwona Księga — VU–narażony

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze

grzybieńczyk wodny
Limnanthemum nymphoides (L.) Link
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Nymphoides peltata
pokrój; 06.07.2003, Przyręb; copyright © by Antoni Mielnikow
Nymphoides peltata
kwiat
Nymphoides peltata
pokrój
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.159 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Nymphoides peltata

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.113 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.260 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.518 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.362 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.393 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.88 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.386 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.643 [85.18]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.68 [150.3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2016 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 16.12.02 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 25.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Nymphoides_peltata.htm">Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>