gatunki flory Polski

Rodzaj liczy kilkaset gatunków (głównie w Afryce Południowej i Ameryce Południowej). Tylko cztery gatunki występują w Polsce. Kilka innych to uprawiane byliny ozdobne, zwykle z bulwami.


klucz · Oxalis acetosella · szczawik zajęczy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony
wystepowanie
o mapie występowania
Kwiaty białe do fioletowawych lub fioletowo żyłkowane.

space

Torebka stożkowato-jajowata.

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 10 cm · kwitnienie: 4-6


wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny z białawymi podziemnymi rozłogamiw górze w odstającymi wielokomórkowymi włoskami.

Ogonki liściowe w nasadzie bez przylistków.

Nasada szypuły kwiatostanu kolankowato zgrubiała, po przekwitnięciu szypułki owoców wzniesione lub poziomo odstające.

space

Pospolity chwast upraw i przydroży.



klucz · Oxalis dillenii · szczawik Dillena

Oxalis stricta
antropofit zadomowiony we florze polskiej
wystepowanie
o mapie występowania
Pędy wzniesione lub podnoszące się, rozgałęzione w górze lub u nasady, zwykle nie korzenią się w węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów

Przylistki wąsko podługowate na szczycie zaokrąglone.

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

Szypułki owoców zwykle odgięte w dół. Torebka na szczycie tępawa.

rzadki; miejsca ruderalne, przydroża, skraje zarośli


wystepowanie
o mapie występowania
Pędy pokładające się do płożących, jeśli korzenią się to tylko w dolnych węzłach. Rośliny jasnozielone, szarozielone.

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

Częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na polach, przydrożach, kwietnikach, klombach, w miejscach ruderalnych.


Drobna rośłina o pędach płożące się, zakorzeniające się we wszystkich przylegających do ziemi węzłach. Cała roślina mniej lub bardziej czerwonobrązowo nabiegła.

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

Dość częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na terenach ruderalnych, pleni się w szczelinach pomiędzy kostkami brukowymi, uporczywy chwast w szklarniach.



klucz do oznaczania

  
• kwiaty nie żółte
  
  
• kwiaty żółte
  
    
• bez przylistków, z rozłogami
    
    
• z przylistkami, bez rozłogów
    
      
• pędy wzniesione, przylistki wąsko podługowate
      
      
• pędy czołgające się, przylistki uszkowate
      
        
        
        
        

literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.282 [15]
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.180+183i [71.5]
· Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.641 [166]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2014 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 14.10.07 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 16.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Oxalis.htm">Oxalis (szczawik) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>