takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.228); b/wył. gosp. (§8.1)

Staphylea pinnata L.

kłokoczka południowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Stophylea pinnata
02.08.2002, Pewel Wielka; copyright © by Antoni Mielnikow
Staphylea pinnata
Staphylea pinnata
nasiona
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
owoce
Staphylea pinnata
Staphylea pinnata
Staphylea pinnata
pąk wierzchołkowy, znacznie większy od pąków bocznych
Staphylea pinnata
pąki boczne
Staphylea pinnata
gałązka z owocami
Staphylea pinnata
młode owoce
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.228 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
znalezisko 20100425.4.js - Staphylea pinnata (kłokoczka południowa); Bukowa Góra
3f · 20100425.4.js
leg. Jacek Soboń
/Bukowa Góra/
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.150 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.398 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.463 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.297 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.362 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.353 [9]
· Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.400 [119.4]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.336 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.332 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.579+t31 [85.14]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2015 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 15.04.19 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.10.2014 · powstała/was created 24.09.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Staphylea_pinnata.htm">Staphylea pinnata (kłokoczka południowa) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>