takson rodzimy lub trwale zadomowiony
· ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.405)
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
· Czerwona Księga — VU–narażony
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Stipa joannis Čelak. s.s.

ostnica Jana (potocznie: ostnica piórkowata)
Stipa pennata L.
Stipa joannis
03.06.1999, Pińczów; copyright © by Mariusz Siemiński
Stipa Joannis
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)


występowanie

literatura · references
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.12]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. et all, 2001 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2014 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 14.10.07 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 27.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Stipa_joannis.htm">Stipa joannis (ostnica Jana) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>