takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.352); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie
· Czerwona Księga — VU–narażony
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Stipa joannis Čelak. s.s.

ostnica Jana (potocznie: ostnica piórkowata)
Stipa pennata L.
na stronie — występowanie
Stipa joannis
03.06.1999, Pińczów; copyright © by Mariusz Siemiński
Stipa Joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis (ostnica Jana)
Stipa joannis
Stipa joannis
Stipa joannis (ostnica Jana)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.352 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Stipa joannis
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.918 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.602 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.651 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.325+330 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.386a+388a [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.717 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.96 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.427+i428 [5]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.250 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.02.21 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.12.2014 · powstała/was created 27.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Stipa_joannis.htm">Stipa joannis (ostnica Jana) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>