W nauczaniu botaniki, w szkołach różnego szczebla wymagane jest od ucznia przygotowanie "na zaliczenie" zielnika. Liczba gatunków w zielniku może być różna - zwykle jest to kilkadziesiąt, rzadko więcej niż sto. Czasami jest wymagany określony profil zielnika - np. musi on obejmować tylko trawy i turzyce, zawierać liście drzew, itd.

space

Poniższe gotowe pakiety - zestawienia gatunków, w znacznym stopniu rozwiązują ten problem - zawierają one wymaganą liczbę i rodzaje gatunków. Przy czym są to gatunki pospolite lub stosunkowo częste, niechronione, takie które z łatwością znajdziesz w swoim otoczeniu. Większość jest też dość charakterystyczna - więc i łatwa do oznaczenia. Jednak trzeba zachować ostrożność. Zielniki na zaliczenie są oceniane głównie za prawidłowość oznaczeń - przeczytaj uważnie komentarze i zajrzyj na stronę gatunku (i/lub rodzaju) aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki przydatne dla poprawnego oznaczenia. Często są tam też konkretne wskazania na gatunki podobne.

gdy zbierasz wiosną

zobacz także (ale uważaj aby nie zebrać gatunków chronionych) — kwiaty przedwiośnia oraz rośliny kwitnące wiosną
Listera ovata (listera jajowata)
listera jajowata (Listera ovata); jeden z chronionych storczyków
Jako jedne z pierwszych zakwitają w lasach i parkach śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) i rzadsze (ale często uprawiane) śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis). Do zielników ich nie zbieramy bo podlegają ochronie.

space

Przy zbieraniu zwróć uwagę na gatunki chronione. Np. pomiń chronioną konwalię majową (Convallaria majalis). W wilgotnych lasach liściastych często spotyka się niepozornego storczyka o zielonych kwiatach — listera jajowata (Listera ovata) — jest on chroniony, tak jak i wszystkie pozostałe storczyki.

zawilec gajowy (Anemone nemorosa)
'uwaga! ochronie podlega podobny \gt Anemone sylvestris, jest rzadszy i ma zdecydowanie większe kwiaty
zawilec żółty (Anemone ranunculoides)
jest podobny do \gt-d Anemone nemorosa ale ma żółte kwiaty; oba gatunki mogą występować razem na tym samym stanowisku
miodunka ćma (Pulmonaria obscura)
zwróć uwagę na rozróżnienie od podobnych gatunków z tego samego rodzaju
fiołek wonny (Viola odorata)
sadzony i zdziczały; wyróżnia się wśród innych podobnych \gt-d Viola intensywnym, przyjemnym zapachem kwiatów; dokładnie sprawdź w kluczu podobne gatunki
złoć żółta (Gagea lutea)
jest kilka bardzo podobnych gatunków \gt-d Gagea
kokorycz pusta (Corydalis cava)
jest kilka bardzo podobnych gatunków \gt-d Corydalis
piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina)
dość niepozorny z uwagi na drobne rozmiary i zielonożółtą barwę kwiatów
ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna)
pospolity, porównaj z rzadkim \gt-n Ficaria nudicaulis
 

wiosną nieco później w lasach liściastych

gajowiec żółty (Galeobdolon luteum)
jasnota plamista (Lamium maculatum)
sprawdź na stronie \gt-d Lamium jakie inne gatunki z tego rodzaju znajdziesz na stanowiskach bardziej antropogenicznych
przetacznik bluszczykowy (agg.) (Veronica hederifolia agg.)
jest wiele podobnych gatunków \gt-d Veronica
czworolist pospolity (Paris quadrifolia)
kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum)
sprawdź też częstą a podobną \gt-d Polygonatum multiflorum
czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)
masowo kwitnie; roztarty ma charakterystyczny czosnkowy zapach
zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides)
śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium)
przy zbieraniu pomiń rzadką podobną \gt-b Chrysosplenium oppositifolium
szczyr trwały (Mercurialis perennis)
bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea)
groszek wiosenny (Lathyrus vernus)
konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium)
jasnota biała (Lamium album)
z racji podobnego kształtu liści zwana "głuchą pokrzywą"
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria)
z uwagi na dużą liczbę, na pierwszy rzut oka podobnych do siebie, gatunków w rodzinie \gt-d Apiaceae (baldaszkowatych) ich oznaczanie wymaga zapoznania się ze specyfiką tej rodziny
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)
w miejscach o charakterze bardziej naturalnym wyrasta posiadający większe kwiaty \gt Impatiens noli-tangere
bodziszek cuchnący (Geranium robertianum)
jeden z najczęstszych gatunków drobnych \gt-d Geranium
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
wybitnie ruderalne preferencje ma "miniaturowa wersja pokrzywy" – \gt Urtica urens
glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus)
w miejscach uszkodzonych wydziela pomarańczowożółty sok mleczny
 

stanowiska ruderalne

Wiosną kwitnie sporo rośliny stanowisk ruderalnych - przy naszych domach, drogach i ścieżkach. Wiele z nich to chwasty ogrodowe lub w uprawach polowych.

space

wiechlina roczna (Poa annua)
gwiazdnica pospolita (Stellaria media)
w zależności od warunków wzrostu może znacznie różnić się pokrojem i rozmiarami – sprawdź też inne podobne gatunki \gt-d Stellaria
jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
szczawik żółty (Oxalis fontana)
wiosnówka pospolita (Erophila verna)
pojawia się masowo na przedwiośniu, z racji nikczemnych rozmiarów łatwo przeoczana
tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris)
potocznie zwana chlebkami, ma łuszczyny o charakterystycznym sercowato-trójkątnym kształcie
tobołki polne (Thlaspi arvense)
częsty chwast upraw, zwłaszcza okopowych
rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana)
częsty już na początku wiosny
jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)
rodzaj \gt Ranunculus liczy wiele innych gatunków
stokłosa miękka (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus)
ten gatunek traw kłosi się jako jeden z pierwszych, porównaj z innymi \gt-n Bromus
ślaz dziki (Malva sylvestris)
porownaj ze \gt-n Malva neglecta
iglica pospolita (Erodium cicutarium)
fiołek polny (Viola arvensis)
wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia)
wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus)
w grę wchodzi jeszcze kilka rzadszych gatunków \gt-d Euphorbia
żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora)
porównaj z równie częstą \gt-n Galinsoga ciliata
kurzyślad polny (Anagallis arvensis)
jasnota różowa (Lamium amplexicaule)
perz właściwy (Elymus repens)
w rodzaju \gt Lolium kłoski są ustawione kantem do osi kwiatostanu
farbownik polny (Anchusa arvensis)
dymnica pospolita typowa (Fumaria officinalis ssp. officinalis)
jest kilka rzadszych gatunków w rodzaju \gt Fumaria
mak polny (Papaver rhoeas)
klucz umożliwia proste rozróżnienie trzech podobnych gatunków "czerwonych maków"
żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)
 

pospolite trawy i kwiaty wiosennej łąki

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)
ta trawa wyróżnią się formą kwiatostanu, w lasach liściastych wyrasta podobna \gt Dactylis aschersoniana
wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis)
tymotka łąkowa (Phleum pratense)
na pierwszy rzut oka kwiatostany wyczyńca i tymotki są podobne – przegnij kwiatostan, przyjrzyj się w zbliżeniu kłoskom – różnica jest dramatyczna
tomka wonna (Anthoxanthum odoratum)
rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius)
życica trwała (Lolium perenne)
u \gt-d Elymus repens kłoski są ustawione płaską powierzchnią ku osi kwiatostanu
mniszek lekarski (coll.) (Taraxacum officinale coll.)
w obrębie tego gatunku zbiorowego są wyróżniane setki i tysiące praktycznie nieoznaczalnych drobnych gatunków mniszków
kozibród (Tragopogon)
pięciornik gęsi (Potentilla anserina)
wśród innych niebanalnych w oznaczaniu \gt-d Potentilla wyróżnia się pierzastozłożonymi liśćmi
żywokost lekarski (Symphytum officinale)
wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias)
 
Botanizowanie to mało popularny (poza zawodowcami) termin na określenie działań polegających na poznawaniu flory jakiejś okolicy. W węższym rozumienia botanizowanie to wycieczka połączona ze zbieraniem roślin w terenie, celem ich oznaczanie oraz tworzenia zielnika.

space

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2015 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 15.11.15 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.01.2014 · powstała/was created 07.04.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zielnik-zestawy-gatunkow.htm">Gotowe pakiety gatunków do zielnika - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>