atlas-roslin.pl

klony (Acer) uprawiane

klony uprawiane

gatunki rodzime i zadomowione

wszystkie (3) gatunki rodzime są wykorzystywane w zieleni miejskiej, stosunkowo najrzadziej klon polny (Acer campestre); oprócz tego klon jesionolistny (Acer negundo) jest zadomowiony (nie tylko) w krajobrazie miejskim; zaraz po nim klon srebrzysty (Acer saccharinum) jest chyba najczęściej sadzonym gatunkiem obcego pochodzenia

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Acer-uprawiane (klony uprawiane)

wymagania i uprawa

≈ odmiany i dostępność (#3/3)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)

rzadko uprawiane, głównie w kolekcjach i arboretach

objaśnienie skrótów