takson uprawiany [24]

Aconitum ×carmichaelii Debeaux (2)

tojad Fischera
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · wysokość 50-100 cm

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna