takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Ajuga genevensis L.

dąbrówka kosmata dąbrówka genewska
na stronie — występowanie