takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla reniformis Buser

przywrotnik nerkowaty
na stronie — występowanie