antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Alchemilla rigida Buser

przywrotnik sztywny
na stronie — występowanie