atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Allium pendulinum Ten.

Allium pendulinum
05.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100500.7.pk - Allium pendulinum; Szczeglacin
100500-7
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1