takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

alternatera krokodylowa
Bylina ziemno-wodna ze strefy umiarkowanej Ameryki Północnej. Robi karierę w innych częściach świata jako inwazyjna. W Europie występuje na Zachodzi i Południowym-Zachodzie. W Polsce nie (2019 r.). Znajduje się na unijnej liście gatunków inwazyjnych szczególnie groźnych, objętych zakazem uprawy (2017 r.).