atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Anemone ×lipsiensis G. Berg

Anemone nemorosa × ranunculoides
Anemone Anemone Anemone AnemoneAnemonezawilec żółty (Anemone ranunculoides)