takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Anthemis marschalliana Willd.

rumian Marschalla
Anthemis biebersteiniana (Adams) K. Koch
na stronie — wymagania i uprawa