Apiaceae-biale-bez-pokryw

selerowate bez pokryw i o kwiatach białych
na stronie — opis · Apiaceae-bez-pokryw-bez-pokrywek (selerowate bez pokryw, bez pokrywek, o kwiatach białych) · Apiaceae-bez-pokryw-owoce-kolczaste (selerowate bez pokryw, kwiaty białe, owoce kolczaste) · młode owoce owłosione · owoce nagie · Heracleum (barszcz) · Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski) · Mutellina purpurea (marchwica pospolita) · Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa) · Angelica (dzięgiel) · Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny) · Silaum silaus (koniopłoch łąkowy) · Cnidium dubium (selernica żyłkowana) · Meum athamanticum (wszewłoga górska) · Pachypleurum simplex (nibymarchwica pojedyncza) · Cicuta virosa (szalej jadowity) · Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy) · Anthriscus (trybula) · Caucalis platycarpos (włóczydło polne) · Torilis japonica (kłobuczka pospolita) · Aethusa cynapium (blekot pospolity) · Chaerophyllum (świerząbek) · Macrosciadium alatum ·  klucz: Aethusa cynapium (blekot pospolity) · Angelica (dzięgiel) · Anthriscus (trybula) · Apiaceae-bez-pokryw-bez-pokrywek (selerowate bez pokryw, bez pokrywek, o kwiatach białych) · Apiaceae-bez-pokryw-owoce-kolczaste (selerowate bez pokryw, kwiaty białe, owoce kolczaste) · Apium (selery) · Cenolophium denundatum · Chaerophyllum (świerząbek) · Cicuta virosa (szalej jadowity) · Cnidium dubium (selernica żyłkowana) · Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski) · Coriandrum sativum (kolendra siewna) · Heracleum (barszcz) · Heracleum (barszcz) · Heracleum (barszcz) · Heracleum (barszcz) · Meum athamanticum (wszewłoga górska) · Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy) · Oenanthe (kropidło) · Pachypleurum simplex (nibymarchwica pojedyncza) · Peucedanum (gorysz) · Peucedanum ostruthium (gorysz miarz) · Pimpinella (biedrzeniec) · Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa) · Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny) · Seseli (żebrzyca) · Seseli (żebrzyca)

opis

Selerowate (Apiaceae) z baldachem złożonym, o kwiatach białych lub różowych.

space

bez pokryw (lub szczątkowe), z pokrywkami, kwiaty białe, owoce nie kolczaste

Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
Liście trójlistkowe lub pierzastozłożone, wielokrotnie podzielone; spodem szczeciniasto owłosione, górne liście łodygowe z rozdętą pochwą liściową.

space

Owoce silnie spłaszczone, eliptyczne, jajowate do odwrotniejajowatych, brzegiem oskrzydlone. Smugi olejowe wyraźne, w dole maczugowato rozszerzone.

klucz · Conioselinum tataricum · szczwoligorz tatarski

szczwoligorz pochwiasty
Conioselinum vaginatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony

klucz · Scandix pecten-veneris · czechrzyca grzebieniowa

trybulka grzebieniowa
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

klucz · Selinum carvifolia · olszewnik kminkolistny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)

żebrowana łodyga

Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)

owoce

Wszystkie części rośliny nagie, łodyga na całej długości głęboko bruzdowana, grzbiety ostrokanciaste, przynajmniej pod baldachem wąsko oskrzydlone.

space

Wilgotne lub zabagnione łąki o silnie zmiennym poziomie wody gruntowej, także i suchsze tereny trawiaste.

Silaum silaus · koniopłoch łąkowy

Silaus flavescens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Końcówki łatek są bez ostki. Owoce nie są silnie rowkowano-oskrzydlone i są bardziej wydłużone.

klucz · Meum athamanticum · wszewłoga górska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 8-9

klucz · Cicuta virosa · szalej jadowity

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cicuta virosa (szalej jadowity)

owoce

Bylina wodna i bagienna. Powierzchnia wszystkich części rośliny naga. Korzeń w górze silnie bulwiasto zgrubiały, wewnątrz pusty, z poprzecznymi przegrodami. Zapachem przypomina pietruszkę.

space

W baldaszku 30-50 kwiatów. Rozłupki okrągławe.

space

klucz · Myrrhis odorata · marchewnik anyżowy

marchewnik wonny
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

Caucalis platycarpos · włóczydło polne

Caucalis daucoides
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Torilis japonica · kłobuczka pospolita »2

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolita · przydroża, miejsca ruderalne, skraje lasów, zarośla

Macrosciadium alatum

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pochodzący z Kaukazu. W 2009 opisano kilka licznych stanowisk w Bieszczadach Zachodnich (prawdopodobnie zawleczone).
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Apiaceae (selerowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
  
  
(p) z pokrywkami (↑nie)
  
    
    
    
(p) młode owoce owłosione (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
    
      
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy) · notka
wystepowanie
marchewnik wonny · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa) · notka
wystepowanie
trybulka grzebieniowa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
      
      
      
      
      
    
(p) owoce nagie (↑nie)
    
      
(p) liście trójlistkowo podzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
      
        
(p) pokrywki szczeciniaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· owoc szeroko oskrzydlony
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) pokrywki nagie (↑nie)
· ta cecha diagnos ...
· owoc wąsko oskrzydlony
        
      
(p) liście pojedynczo pierzasto podzielone (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
        
        
        
      
(p) liście wielokrotnie pierzasto podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
      
        
(p) rozłupki oskrzydlone na wszystkich żebrach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
        
          
(p) łatki z ostką (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· łodyga pusta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) łatki bez ostki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· łodyga pełna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski) · notka
wystepowanie
szczwoligorz pochwiasty · syn. Conioselinum vaginatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
(p) rozłupki oskrzydlone tylko na bocznych żebrach (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
        
          
          
          
          
          
          
          
Cenolophium denundatum
takson nie ujęty w czekliście 2002
          
        
(p) rozłupki nieoskrzydlone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
        
          
(p) owoce wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
          
            
            
            
            
          
(p) owoce krępe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
          
            
(p) baldaszki niesymetryczne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
            
              
(p) łatki górnych liści odmienne nitkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
              
            
(p) baldaszki symetryczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
            
              
(p) łatki wszystkich liści jednakowe lancetowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Aethusa cynapium (blekot pospolity) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) odosiowe płatki kwiatów w baldaszku wydłużone (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· działki kielicha wyraźne, trójkątne, na owocu powiększają się
              
              
(p) kwiaty o symetrii promienistej (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· działki niewidoczne lub drobne (ząbkowate lub szczeciniaste), na owocu nie powiększają się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
              
                
(p) łatki podługowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· nasada łodygi silnie bulwiasto zgrubiała, pusta z poprzecznymi przegrodami
Cicuta virosa (szalej jadowity) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) łatki nitkowate (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· nasada łodygi niezgrubiała, nie pusta, bez poprzecznych przegród
Meum athamanticum (wszewłoga górska) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) łatki równowąskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· nasada łodygi nie zgrubiała, jeśli jeśli nieco zgrubiała to bez poprzecznych przegród
                
                  
                  
                  
Cnidium dubium (selernica żyłkowana) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
Pachypleurum simplex (nibymarchwica pojedyncza) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu