takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Baccharis halimifolia L.

komarnik wirginijski bakcharis srebrzysty
Krzew ozdobny rodem z Ameryki Północnej. Lokalnie w zachodniej Europie, w obszarze silnego wpływu klimatu atlantyckiego zdziczały i z potencjałem inwazyjnym. Jest na unijnej liście roślin inwazyjnych. U nas rzadko spotykany w ogrodach botanicznych itp. Teoretycznie mógłby zimować i przetrwać dłuższy czas w środowisku przyrodniczym w pasie zachodniego wybrzeża.