takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.154)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Bupleurum tenuissimum L.

przewiercień cienki przewiercień wąskolistny
na stronie — występowanie
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
22.08.2009, rez. Owczary (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Bupluerum tenuissimum
owoc drobno brodawkowany
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)
Bupleurum tenuissimum (przewiercień cienki)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.154 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.