antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb.

kielisznik leśny
Calystegia pulchra Brummitt et Heywood
na stronie — uwagi · występowanie
Calystegia sylvatica (kielisznik leśny)
XL
Calystegia sylvatica (kielisznik leśny)
XL

uwagi

Uprawiany w Europie od XIXw. ozdobny gatunek kielisznika o niewiadomym pochodzeniu (może mieszańcowy). Przejściowo dziczejący w miejscach uprawy.
Bylina z pełzającymi kłączami; pnącze o pędach 2-3 m długości. Kwiaty duże, jasnoróżowe.

występowanie

Bylina, pnącze.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowa Europa [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym