Campanula serrata (Kit.) Hendrych

dzwonek piłkowany dzwonek lancetowaty
Campanula napuligera Schur
na stronie — występowanie · znaleziska
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)

10.08.2009, Hala Kondratowa, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda XL

Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
Campanula serrata
Campanula serrata
Campanula serrata

pokrój

Campanula serrata

kwiaty

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.170 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

znalezisko 20090810.3.and - Campanula serrata (dzwonek piłkowany); Hala Kondratowa, Tatry

5f · 20090810.3.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Hala Kondratowa, Tatry/

znalezisko 20060717.7.js - Campanula serrata (dzwonek piłkowany); Bieszczady, Bukowe Berdo

4f · 20060717.7.js
leg. Jacek Soboń
/Bieszczady, Bukowe Berdo/