Campanulales

dzwonkowce

rodzina: lobeliowate (Lobeliaceae)

Lobelia · lobelia »7

We florze Polski znajduje się tylko lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna) (roślina wodna). Kilka innych gatunków to uprawiane rośliny ozdobne. Większość z nich rośnie na terenach mokradłowych, pochodzi ze strefy znacznie cieplejszej i u nas są uprawiane jako kwiaty sezonowe z rozsady lub sadzonek przygotowanych z roślin zimowanych w pomieszczeniach.