atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.386); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Carex secalina Wahlenb. [🔉 ka·reks *]

turzyca żytowa, turzyca żytowata
Carex secalina (turzyca żytowa)
12.07.2008, Turzany, k. Inowrocławia ; copyright © by Agnieszka Bogdanowicz
Carex secalina (turzyca żytowa)
Carex secalina (turzyca żytowa)
Carex secalina (turzyca żytowa)
Carex secalina (turzyca żytowa)
Carex secalina (turzyca żytowa)
Carex secalina (turzyca żytowa)
Carex secalina (turzyca żytowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carex (turzyca)kl 1311
Pęcherzyki płasko-wypukłe, podługowato jajowate lub jajowato lancetowate, 6 – 7 mm długości; gładkie; z przodu z 5 – 7 nerwami; brzegiem, od nasady wąsko, ząbkowano oskrzydlone.

Kłoski rozstawione prawie od nasady pędu.

Najniższa podsadka z ±długą pochwą, znacznie przewyższający kwiatostan.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.386 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex secalina (turzyca żytowa)
Na słonych łąkach koło Inowrocławia.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

uwagi [Agnieszka Bogdanowicz]

Turzyca żytowata Carex secalina to roślina wieloletnia, kępowa o iteratywnym typie wzrostu. Rozmnaża się wyłącznie z nasion. Wytwarza pędy generatywne składające się z kłosów żeńskich i męskich. Na szczycie pędów osadzone są najczęściej dwa lub trzy kłosy męskie, a poniżej znajdują się pojedyncze kłosy żeńskie. Obok typowych kwiatostanów rozdzielnopłciowych osobniki turzycy żytowatej mogą produkować kwiatostany obupłciowe.

space

Carex secalina rośnie głównie na pastwiskach, w pobliżu niewielkich zbiorników wodnych, gdzie prawie zawsze prowadzony jest stały wypas bydła. Występuje z następującą grupą gatunków: ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus), sitowiec nadmorski (Bolboschoenus maritimus), turzyca odległokłosa (Carex distans), centuria nadobna (Centaurium pulchellum), mlecznik nadmorski (Lysimachia maritima), sit ścieśniony (Juncus compressus), komonica wąskolistna (Lotus tenuis), nostrzyk ząbkowany (Melilotus dentata), mannica odstająca (Puccinellia distans), koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.).

space

Lembicz, M, Bogdanowicz, A.M., Chmiel, J., Żukowski, W., 2009. Carex secalina (Cyperaceae), a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78, 311 – 320.

space

Lembicz, M., Bogdanowicz, A., Żukowski, W., 2006. Production and structure of unisexual and bisexual inflorescences in populations of Carex secalina (Cyperaceae). Polish Botanical Studies 22, 343 – 346.

Chmiel, J., Lembicz, M., Żukowski, W., 2001. Carex secalina Wild. ex Wahlenb. – turzyca żytowata. W: Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 508 – 510 ss.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080712.1.ab - Carex secalina (turzyca żytowa); Turzany, k. Inowrocławia
080712-1
leg. Agnieszka Bogdanowicz
/Turzany, k. Inowrocławia / #2
znalezisko 20050712.1.ab - Carex secalina (turzyca żytowa); Dulsk, k. Inowrocławia
050712-1
leg. Agnieszka Bogdanowicz
/Dulsk, k. Inowrocławia / #3
znalezisko 20140613.2.js - Carex secalina (turzyca żytowa); Arboretum Wojsławice
140613-2
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #4