takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.386); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Carex secalina Wahlenb.

turzyca żytowata
Carex secalina (turzyca żytowata)
12.07.2008, Turzany, k. Inowrocławia ; copyright © by Agnieszka Bogdanowicz
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)
Carex secalina (turzyca żytowata)

cechy charakterystyczne

Pęcherzyki płasko-wypukłe, podługowato jajowate lub jajowato lancetowate, 6-7mm długości; gładkie; z przodu z 5-7 nerwami; brzegiem, od nasady wąsko, ząbkowano oskrzydlone.

Kłoski rozstawione prawie od nasady pędu.

Najniższa podsadka z ±długą pochwą, znacznie przewyższający kwiatostan.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.386 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Na słonych łąkach koło Inowrocławia.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

uwagi [Agnieszka Bogdanowicz]

Turzyca żytowata Carex secalina to roślina wieloletnia, kępowa o iteratywnym typie wzrostu. Rozmnaża się wyłącznie z nasion. Wytwarza pędy generatywne składające się z kłosów żeńskich i męskich. Na szczycie pędów osadzone są najczęściej dwa lub trzy kłosy męskie, a poniżej znajdują się pojedyncze kłosy żeńskie. Obok typowych kwiatostanów rozdzielnopłciowych osobniki turzycy żytowatej mogą produkować kwiatostany obupłciowe.

space

Carex secalina rośnie głównie na pastwiskach, w pobliżu niewielkich zbiorników wodnych, gdzie prawie zawsze prowadzony jest stały wypas bydła. Występuje z następującą grupą gatunków: ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus), sitowiec nadmorski (Bolboschoenus maritimus), turzyca odległokłosa (Carex distans), centuria nadobna (Centaurium pulchellum), mlecznik nadmorski (Glaux maritima), sit ścieśniony (Juncus compressus), komonica wąskolistna (Lotus tenuis), nostrzyk ząbkowany (Melilotus dentata), mannica odstająca (Puccinellia distans), koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.).

space

Lembicz, M, Bogdanowicz, A.M., Chmiel, J., Żukowski, W., 2009. Carex secalina (Cyperaceae), a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78, 311-320.

space

Lembicz, M., Bogdanowicz, A., Żukowski, W., 2006. Production and structure of unisexual and bisexual inflorescences in populations of Carex secalina (Cyperaceae). Polish Botanical Studies 22, 343-346.

Chmiel, J., Lembicz, M., Żukowski, W., 2001. Carex secalina Wild. ex Wahlenb. – turzyca żytowata. W: Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 508-510 ss.