takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cenolophium denundatum (Hornem.) Tutin

wzdęcin Fischera
na stronie — występowanie · znaleziska
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)

29.08.2012, OB Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)

występowanie

Gatunek euro-syberyjski. U nas zdziczała populacja tego gatunku została stwierdzona w Białymstoku [305]. Rzadko jest odnotowywany w Europie na terenach ruderalnych.
znalezisko 20120829.2.pk - Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera); OB Berlin

1f · 20120829.2.pk
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin/

znalezisko 20130718.2.pk - Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera); OB Berlin

2f · 20130718.2.pk
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin/