antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Cichorium intybus L. ssp. intibus

cykoria podróżnik typowa
na stronie — występowanie