atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Cichorium intybus L. ssp. intibus

cykoria podróżnik typowa