Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
wysychający puch lotny, uwidaczniają się rozgałęzienia włosków
Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążniach są pierzasto rozgałęzione (!po wyschnięciu). Koszyczki zwykle wydłużone, walcowate, górą często zwężone.

Zbliżony wygląd mają gatunki z rodzaju oset (Carduus), ale u nich puch kielichowy jest nierozgałęziony, co najwyżej z zadziorkami.

Mieszańce są bardzo częste w tym rodzaju. Spotyka się je tam gdzie występują obok siebie różne gatunki lub w ich pobliżu.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - "ostowate"]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty kremowobiałe, żółtobiałe (↓nie)
  
    
(p) łodyga ulistniona w górze (↓nie)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Liście spodem zielone, nagie lub z rozproszonymi krótkimi włoskami; kolce na brzegu miękkie, 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na terenie całego kraju, zwłaszcza na niżu i pogórzu. Wilgotne łąki, brzegi rowów i cieków wodnych, olszyny, nadbrzeżne zarośla wierzbowe. Na glebach wilgotnych i podmokłych, żyznych, nie kwaśnych; w miejscach nasłonecznionych i częściowo zacienionych
    
    
(p) łodyga w górze bezlistna (↑nie)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Łodyga omszona, w górze bezlistna.
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w Karpatach. Świetliste lasy, polany, ich skraje, kamieniste zbocza, skały.
    
  
(p) kwiaty w odcieniach purpury i fioletu (↑nie)
  
    
(p) łodyga silnie skrócona (↓nie)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
· ta cecha diagnostyczna j ...
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche tereny trawiaste, na obrzeżach lasów, nasypy. Na glebach ciężkich, kamienistych, zasobnych w wapń, ubogich w azot.
    
    
(p) łodyga normalnie rozwinięta (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
      
(p) koszyczki wąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Koszyczki liczne.
· ta cecha diagnostyczna je ...
      
        
(p) łodyga nie jest kolczasto oskrzydlona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Koszyczki kwiatowe liczne /(3)10-30(40)/, umieszczone pojedynczo na końcach gałązek bogato rozgałęzionego kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek pospolity. Występuje w początkowych stadiach sukcesji na stanowiskach ruderalnych, nasypach, przydrożach, ugorach, wilgotnych łąkach i pastwiskach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych.
        
        
(p) łodyga kolczasto oskrzydlona (↑nie)
Cirsium palustre
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Koszyczki kwiatowe skupione na końcu pędu lub gałązek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagn ...
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Trawiaste lub pokryte roślinnością zielną mokre i podmokłe tereny, łąki na torfie, brzegi cieków wodnych, wilgotne obniżenia terenowe, olszyny, źródliska. Na glebach różnego rodzaju i odczynu ale mokrych. Roślina światłożądna.
        
      
(p) koszyczki szerokie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Koszyczków zwykle mniej niż 5.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
      
        
(p) okrywa kłująca, duża (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Górna strona liści szczeciniasto owłosiona.
· ta cecha diagn ...
        
          
(p) okrywa gęsto pajęczynowato owłosiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Łodyga nieoskrzydlona.
          
            
(p) brzeg listków okrywy bez kolczastych szczecinek (↓nie)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Okrywa podparta nielicznymi liśćmi.
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche tereny trawiaste i temu podobne ruderalne, stare ekstensywne sady, ugory; w Karpatach. Na glebach ubogich, mniej lub bardziej zasadowych, często wapiennych, suchych, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
            
            
(p) brzeg listków okrywy z kolczastymi szczecinkami (↑nie)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Okrywa koszyczka otulona licznymi liśćmi.
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pogórze Przemyskie. Suche murawy.
            
          
(p) okrywa nie gęsto pajęczynowato owłosiona (↑nie)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Łodyga zwykle oskrzydlona kędzierzawo, szczeciniasto lub kolczasto.
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
wystepowanie
syn. Cirsium lanceolatum · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Gatunek pospolity na niżu i w górach. Tereny ruderalne, ugory, przydroża, zruderalizowane brzegi lasów. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych, o różnym odczynie, bogatych w azot.
          
        
(p) okrywa niekłująca, mniejsza (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Górna powierzchnia liści bez szczeciniastych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta ...
        
          
(p) spód liści biało filcowato owłosiony (↓nie)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
wystepowanie
ostrożeń różnolistny · syn. Cirsium heterophyllum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie łąki i ziołorośla, rzadkie zarośla, prześwietlone olszyny. Także w oderwanych stanowiskach na Niżu. Na umiarkowanie wilgotnych i mokrych glebach z ruchomą wodą, próchnicznych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
          
          
(p) spód liści nagi lub słabo pajęczynowato owłosiony (↑nie)
          
            
(p) korzenie zgrubiałe (↓nie)
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
Cirsium canum
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Środkowe listki największej okrywy mają ponad 2 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Umiarkowanie wilgotne i podmokłe łąki i pastwiska, brzegi rowów i cieków wodnych. Na glebach glebach ciężkich trwale lub okresowo mokrych. Znosi okresy suszy i podtopienia, toleruje lekkie zasolenie.
            
            
(p) korzenie nitkowate (↑nie)
· ta cecha diagnost ...
· Środkowe listki największej okrywy mają poniżej 2 mm szerokości.
            
              
(p) liście niepodzielone, koszyczki pojedynczo (↓nie)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Koszyczki prawie zawsze pojedynczo na pędzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche i ciepłe murawy o ±charakterze stepowym, rzadkie zakrzaczenia. Na glebach suchych lub okresowo wilgotnych, o odczynie obojętnym lub zasadowym, często wapiennych.
              
              
(p) liście wcinane, koszyczki po kilka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
              
                
(p) koszyczki wzniesione (↓nie)
Cirsium rivulare
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Liście odlegle ząbkowane do pierzasto-dzielnych, rzadko niemal całobrzegie; najszersze liście odziomkowe mają zwykle ponad 5 cm szerokości.
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre, torfiaste łąki, brzegi rzek i cieków wodnych, rowy, źródliska, przejaśnienia w olszynach. Na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego lub słabo kwaśnych, próchnicznych, trwale lub okresowo mokrych ale bez stagnującej wody.
                
                
(p) koszyczki zwisłe (↑nie)
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Cirsium waldsteinii (ostrożeń wschodniokarpacki)
wystepowanie
ostrożeń Waldsteina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bieszczady od regla dolnego po piętro alpejskie. Brzegi potoków górskich, brzegi lasów, łąki, ziołorośla, zarośla.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu