Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)

wysychający puch lotny, uwidaczniają się rozgałęzienia włosków

Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążniach są pierzasto rozgałęzione (!po wyschnięciu). Koszyczki zwykle wydłużone, walcowate, górą często zwężone.

Zbliżony wygląd mają gatunki z rodzaju oset (Carduus), ale u nich puch kielichowy jest nierozgałęziony, co najwyżej z zadziorkami.

Mieszańce są bardzo częste w tym rodzaju. Spotyka się je tam gdzie występują obok siebie różne gatunki lub w ich pobliżu.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - "ostowate"]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty kremowobiałe, żółtobiałe (↓nie)
  
    
(p) łodyga ulistniona w górze (↓nie)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Liście spodem zielone, nagie lub z rozproszonymi krótkimi włoskami; kolce na brzegu miękkie, 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na terenie całego kraju, zwłaszcza na niżu i pogórzu. Wilgotne łąki, brzegi rowów i cieków wodnych, olszyny, nadbrzeżne zarośla wierzbowe. Na glebach wilgotnych i podmokłych, żyznych, nie kwaśnych; w miejscach nasłonecznionych i częściowo zacienionych
    
    
(p) łodyga w górze bezlistna (↑nie)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Łodyga omszona, w górze bezlistna.
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w Karpatach. Świetliste lasy, polany, ich skraje, kamieniste zbocza, skały.
    
  
(p) kwiaty w odcieniach purpury i fioletu (↑nie)
  
    
(p) łodyga silnie skrócona (↓nie)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
· ta cecha diagnostyczna j ...
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche tereny trawiaste, na obrzeżach lasów, nasypy. Na glebach ciężkich, kamienistych, zasobnych w wapń, ubogich w azot.
    
    
(p) łodyga normalnie rozwinięta (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
      
(p) koszyczki wąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Koszyczki liczne.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
(p) łodyga nie jest kolczasto oskrzydlona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Koszyczki kwiatowe liczne /(3)10-30(40)/, umieszczone pojedynczo na końcach gałązek bogato rozgałęzionego kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Cirsium arvense (ostrożeń polny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek pospolity. Występuje w początkowych stadiach sukcesji na stanowiskach ruderalnych, nasypach, przydrożach, ugorach, wilgotnych łąkach i pastwiskach. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych.
        
        
(p) łodyga kolczasto oskrzydlona (↑nie)
Cirsium palustre
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Koszyczki kwiatowe skupione na końcu pędu lub gałązek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnos ...
Cirsium palustre (ostrożeń błotny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Trawiaste lub pokryte roślinnością zielną mokre i podmokłe tereny, łąki na torfie, brzegi cieków wodnych, wilgotne obniżenia terenowe, olszyny, źródliska. Na glebach różnego rodzaju i odczynu ale mokrych. Roślina światłożądna.
        
      
(p) koszyczki szerokie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Koszyczków zwykle mniej niż 5.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
      
        
(p) okrywa kłująca, duża (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Górna strona liści szczeciniasto owłosiona.
· ta cecha diagnos ...
        
          
(p) okrywa gęsto pajęczynowato owłosiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Łodyga nieoskrzydlona.
          
            
(p) brzeg listków okrywy bez kolczastych szczecinek (↓nie)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Okrywa podparta nielicznymi liśćmi.
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche tereny trawiaste i temu podobne ruderalne, stare ekstensywne sady, ugory; w Karpatach. Na glebach ubogich, mniej lub bardziej zasadowych, często wapiennych, suchych, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
            
            
(p) brzeg listków okrywy z kolczastymi szczecinkami (↑nie)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Okrywa koszyczka otulona licznymi liśćmi.
Cirsium decussatum (ostrożeń siedmiogrodzki) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pogórze Przemyskie. Suche murawy.
            
          
(p) okrywa nie gęsto pajęczynowato owłosiona (↑nie)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Łodyga zwykle oskrzydlona kędzierzawo, szczeciniasto lub kolczasto.
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty) · notka
wystepowanie
syn. Cirsium lanceolatum · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Gatunek pospolity na niżu i w górach. Tereny ruderalne, ugory, przydroża, zruderalizowane brzegi lasów. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych, o różnym odczynie, bogatych w azot.
          
        
(p) okrywa niekłująca, mniejsza (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Górna powierzchnia liści bez szczeciniastych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta ce ...
        
          
(p) spód liści biało filcowato owłosiony (↓nie)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny) · notka
wystepowanie
ostrożeń różnolistny · syn. Cirsium heterophyllum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie łąki i ziołorośla, rzadkie zarośla, prześwietlone olszyny. Także w oderwanych stanowiskach na Niżu. Na umiarkowanie wilgotnych i mokrych glebach z ruchomą wodą, próchnicznych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
          
          
(p) spód liści nagi lub słabo pajęczynowato owłosiony (↑nie)
          
            
(p) korzenie zgrubiałe (↓nie)
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
Cirsium canum
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Środkowe listki największej okrywy mają ponad 2 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Cirsium canum (ostrożeń siwy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Umiarkowanie wilgotne i podmokłe łąki i pastwiska, brzegi rowów i cieków wodnych. Na glebach glebach ciężkich trwale lub okresowo mokrych. Znosi okresy suszy i podtopienia, toleruje lekkie zasolenie.
            
            
(p) korzenie nitkowate (↑nie)
· ta cecha diagnost ...
· Środkowe listki największej okrywy mają poniżej 2 mm szerokości.
            
              
(p) liście niepodzielone, koszyczki pojedynczo (↓nie)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Koszyczki prawie zawsze pojedynczo na pędzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche i ciepłe murawy o ±charakterze stepowym, rzadkie zakrzaczenia. Na glebach suchych lub okresowo wilgotnych, o odczynie obojętnym lub zasadowym, często wapiennych.
              
              
(p) liście wcinane, koszyczki po kilka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
              
                
(p) koszyczki wzniesione (↓nie)
Cirsium rivulare
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Liście odlegle ząbkowane do pierzasto-dzielnych, rzadko niemal całobrzegie; najszersze liście odziomkowe mają zwykle ponad 5 cm szerokości.
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre, torfiaste łąki, brzegi rzek i cieków wodnych, rowy, źródliska, przejaśnienia w olszynach. Na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego lub słabo kwaśnych, próchnicznych, trwale lub okresowo mokrych ale bez stagnującej wody.
                
                
(p) koszyczki zwisłe (↑nie)
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Cirsium waldsteinii (ostrożeń wschodniokarpacki) · notka
wystepowanie
ostrożeń Waldsteina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bieszczady od regla dolnego po piętro alpejskie. Brzegi potoków górskich, brzegi lasów, łąki, ziołorośla, zarośla.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

klucz · Cirsium oleraceum · ostrożeń warzywny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Łodyga gruba, nieoskrzydlona, prawie naga, z liśćmi aż po kwiatostan. Liście z obu stron jasnozielone, miękkie, nagie lub z rozproszonymi krótkimi włoskami; kolce na brzegu liścia miękkie, 2-3 mm długości.

space

Gatunek pospolity. Wilgotne łąki, brzegi rowów i cieków wodnych, olszyny, nadbrzeżne zarośla wierzbowe. Na glebach wilgotnych i podmokłych, żyznych, nie kwaśnych.

klucz · Cirsium rivulare · ostrożeń łąkowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
Liście odlegle ząbkowane do pierzasto-dzielnych, rzadko niemal całobrzegie; najszersze liście odziomkowe mają zwykle ponad 5 cm szerokości; uszkowato obejmujące łodygę; łodyga nieoskrzydlona.

space

Mokre, torfiaste łąki, brzegi rzek i cieków wodnych, rowy, źródliska, przejaśnienia w olszynach. Na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego lub słabo kwaśnych, próchnicznych, trwale lub okresowo mokrych ale bez stagnującej wody.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 120 cm · kwitnienie: 7-8

Cirsium ×erucagineum

Cirsium oleraceum × rivulare
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium ×erucagineum
Mieszaniec ostrożenia warzywnego (Cirsium oleraceum) i ostrożenia łąkowego (Cirsium rivulare) o cechach pośrednich, zbliżonych mniej lub bardziej do któregoś z gatunków rodzicielskich. Stosunkowo częsty w miejscu występowania obu gatunków rodzicielskich.

klucz · Cirsium arvense · ostrożeń polny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium arvense (ostrożeń polny)

środkowa część łodygi XL 3DRLLR||

Bylina, w dużym stopniu dwupienna.

space

Koszyczki kwiatowe liczne, (3)10-30(40) pojedynczo umieszczone na końcach gałązek bogato rozgałęzionego kwiatostanu. Dojrzały pappus roślin żeńskich, w czasie dojrzewanie silnie się wydłuża, podczas przekwitania jest dłuższy od korony, osiąga ponad 2 cm długości.

space

klucz · Cirsium vulgare · ostrożeń lancetowaty

Cirsium lanceolatum
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Łodyga zwykle przerywano kędzierzawo, szczeciniasto lub kolczasto, oskrzydlona. Liście spodem zwykle nieznacznie owłosione do nagich.

space

Gatunek pospolity na niżu i w górach. Tereny ruderalne, ugory, przydroża, zruderalizowane brzegi lasów. Na glebach umiarkowanie wilgotnych i suchych, o różnym odczynie, bogatych w azot.

klucz · Cirsium palustre · ostrożeń błotny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)

góra część pędu z kwiatami i pąkami

Łodyga przynajmniej w dolnej połowie kolczasto oskrzydlona, zwykle taka po sam kwiatostan; równomiernie cała ulistniona, liście daleko zbiegają po trzonie.

space

Trawiaste lub pokryte roślinnością zielną mokre i podmokłe tereny, łąki na torfie, brzegi cieków wodnych, wilgotne obniżenia terenowe, olszyny, źródliska. Na glebach różnego rodzaju i odczynu ale mokrych. Roślina światłożądna.

klucz · Cirsium canum · ostrożeń siwy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium canum (ostrożeń siwy)
Kłącze krótkie; korzenie nieliczne, wrzecionowato zgrubiałe.

space

Koszyczki zwykle pojedynczo lub na 2-5 gałązkach; szczyt listka okrywy z odgiętym kończykiem 0.7-2 mm długości. Środkowe listki okrywy największego, szczytowego, koszyczka mają 2.5-3 mm szerokości. Wewnętrzne szczecinki pappusu na szczycie zgrubiałe.

space

klucz · Cirsium pannonicum · ostrożeń pannoński

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.299)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)
Cirsium pannonicum (ostrożeń pannoński)

liście odziomkowe

Kłącze dość długie i cienkie, z nielicznymi cienkimi lub nieco zgrubiałymi korzeniami.

space

Koszyczki prawie zawsze pojedynczo na pędzie. Okrywa 12-16 mm długości i 13-17 mm szerokości; szczyt listka okrywy z przylegającym lub nieznacznie odchylonym kolcem 0.3-0.7 mm długości.

space

klucz · Cirsium acaule · ostrożeń krótkołodygowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Bylina o bardzo krótkiej łodydze, 3-10(50) cm długości, często niemal bezłodygowa z rozetą liści. Liście w rozecie pierzasto-sieczne, zwężone w ogonek nie obejmujący nasadą łodygi.

space

Suche tereny trawiaste, na obrzeżach lasów, nasypy. Na glebach ciężkich, kamienistych, zasobnych w wapń, ubogich w azot.

klucz · Cirsium helenioides · ostrożeń dwubarwny

ostrożeń różnolistny
Cirsium heterophyllum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Liście niepodzielone, płytko ząbkowane lub pierzasto klapowane. Spód liści przylegająco filcowato, biało, owłosiony; uderzająca jest różnica barwy białego spodu i zielonego wierzchu liści.

space

Górskie łąki i ziołorośla, rzadkie zarośla, prześwietlone olszyny. Także w oderwanych stanowiskach na Niżu. Na umiarkowanie wilgotnych i mokrych glebach z ruchomą wodą, próchnicznych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.

klucz · Cirsium erisithales · ostrożeń lepki

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)

zwieszone koszyczki kwiatowe

Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)

liście z dolnej części łodygi

Łodyga omszona, nie oskrzydlona, górze bezlistna i gęsto kędzierzawo owłosiona.

space

Głównie w Karpatach. Świetliste lasy, polany, ich skraje, kamieniste zbocza, skały.

klucz · Cirsium waldsteinii · ostrożeń wschodniokarpacki

ostrożeń Waldsteina
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium waldsteinii
Cirsium waldsteinii
Dolne liście bardzo duże, do 35 cm długości i 20 cm szerokości, szeroko okrągławo-jajowate, z długim ogonkiem; nie zbiegają po łodydze.

space

Bieszczady od regla dolnego po piętro alpejskie. Brzegi potoków górskich, brzegi lasów, łąki, ziołorośla, zarośla.

klucz · Cirsium eriophorum · ostrożeń głowacz

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)

kwitnący koszyczek kwiatowy

Cała roślina mniej lub bardziej przylegająco, wełniście owłosiona. Łodyga nieoskrzydlona.

space

Koszyczki pojedynczo. Okrywa podparta 2-3 liśćmi, kulista lub nieco spłaszczona, bardzo duża, 35-50 mm długości i 50-70 szerokości; zwykle gęsto pajęczynowato owłosiona. Listki okrywy w górze równowąskie; brzeg bez kolczastych szczecinek; na szczycie z silnym, żółtawym, kolcem.

space

wystepowanie
o mapie występowania
Łodyga nieoskrzydlona.

space

Listki okrywy zwężają się ku szczytowi potem łopatkowato rozszerzone pod szczytowym kolcem; brzeg listka szczeciniasto orzęsiony.

space