Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg.

bagniczka drobna
na stronie — występowanie