atlas-roslin.pl

Claytonia [🔉 kla·i·to·ni·a]

klajtonia
cechy diagnostyczne w kluczu:Portulacaceae (portulakowate)kl 6749

Claytonia linearis · klajtonia wąskolistna

antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
klajtonia wąskolistna (Claytonia linearis)
wystepowanie
o mapie występowania
Claytonia linearis (klajtonia wąskolistna)
XL
Roślina roczna, pędy nierozgałęzione lub rozgałęzione, 2 – 30 cm wysokości.

space

Listki okwiatu 4 – 6 mm długości, białe.

space

Roślina przechodzi rozwój wczesną wiosną, kwitnąć i zawiązując nasiona przed pierwszym pokosem.

space

Roślina jednoroczna, 7 – 20 (30) cm wysokości.

space

Pęd kwiatostanowy ze zrośniętymi podsadkami.

space

Claytonia alsinoides

Claytonia sibirica
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Claytonia alsinoides
Roślina jednoroczna, ok. 40 cm wysokości.

space

Listki okwiatu 8 – 10 mm długości, białe lub różowe.

space