antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Conyza canadensis (L.) Cronquist

konyza kanadyjska przymiotno kanadyjskie
Erigeron canadensis L.
Erigeron canadensis

31.07.2002, Juszczyn; copyright © by Antoni Mielnikow

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

10.11.2008, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

koszyczki

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

kwiatostan

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

owłosienie pędu || 3D

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

liście

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

opis

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

okrywa 3D||

Conyza canadensis

liść łodygowy

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

młoda roślina

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

kwiaty rurkowe i języczkowe || 3D

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

pęd || 3D

Jednoroczna roślina zielna, jara lub ozima. Korzeń wrzecionowaty, rozgałęziony i z dużą liczbą cienkich, nitkowatych korzeni końcowych.
Poszczególne egzemplarze, w zależności od warunków siedliskowych, znacznie różnią się wielkością oraz liczbą koszyczków kwiatowych.

space

Liście żywozielone, żółtawozielone. Dolne liście łodygowe odwrotnielancetowate, najszersze w 1/2-3/4 długości liścia licząc od nasady, 6-10 cm długości, 8-15 mm szerokości, w górnej części z kilkoma drobnymi ząbkami. Górne liście łodygowe wąskie, równowąskolancetowate, 4-6 cm długości i 2-6 mm szerokości, całobrzegie. Liście przynajmniej brzegiem sztywno orzęsione, stopniowo zwężone w krótki, także orzęsiony ogonek, szczyt liścia zaostrzony, powierzchnia rzadko owłosiona, łysiejąca.

space

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

koszyczek kwiatowy, okrywa 3D||

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

koszyczek kwiatowy, widok od góry 3D||

Koszyczki liczne, 20-250 sztuk, zebrane w gęsty, rozgałęziony groniasto kwiatostan, w zarysie podługowaty, rombowy lub wydłużony jajowaty, podsadki podobne do górnych łodygowych, ku górze kwiatostanu stopniowo coraz mniejsze.

Koszyczki walcowate, drobne, 4.5-6.0 mm długości i 2-3 mm średnicy; szypuły krótko ±odstająco owłosione, okrywa wielorzędowa, żółtozielona, listki okrywy dachówkowato zachodzące na siebie, wąsko lancetowate, zaostrzone, 3.5-4.5 mm długości i 0.4-0.5 mm szerokości, zielone z błoniastym obrzeżeniem, prawie nagie; dno koszyczka płaskie lub wypukłe.

space

Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

Niełupki 1.2-1.5 mm długości, 0.2-0.25 mm średnicy, podłużnie płytko bruzdowane, krótko przylegająco owłosione, brązowe. Pappus nieco dłuższy od listków okrywy, z jednego szeregu cienkich białych włosków 2.5(3) mm długości, ±2× dłuższy od niełupki.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita lub częsta na terenie całego kraju. Gatunek ten pochodzi z USA/Kanady, obecnie występuje na całym świecie, pojawił się na naszych terenach w XVIII/XIX wieku.

space

Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne lub okresowo suche, luźne.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1730r., 1825r., 1837r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

znalezisko 20111012.4.11 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Wrocław ul. Strzegomska os. Muchobór Mały

7f · 20111012.4.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Strzegomska os. Muchobór Mały/

znalezisko 20110629.13.11 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Wrocław, ul. Wojska Polskiego

9f · 20110629.13.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Wojska Polskiego/

znalezisko 20081110.2.jkr - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Kraków

3f · 20081110.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/

znalezisko 20100000.swJ_2.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

22f · 20100000.swJ_2.10
leg. Marek Snowarski

znalezisko 20050803.1.js - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia

3f · 20050803.1.js
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/

znalezisko 20030710.6.bl - Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

4f · 20030710.6.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 00010000.0814a.jmak - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); ok. Łeby

3f · 00010000.0814a.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/

znalezisko 20080309.3.sm - Conyza canadensis (konyza kanadyjska); Równina Torzymska, Rzepinek

2f · 20080309.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/

Erigeron ×huelsenii

×Conyzigeron huelsenii · Erigeron acris × canadensis
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Naturalny mieszaniec o cechach pośrednich między gatunkami rodzicielskimi (przymiotno ostre (Erigeron acris) i konyza kanadyjska (Conyza canadensis)), bardzo rzadko spotykany w Polsce, kwitnienie od sierpnia do października.
Gatunek południowoamerykański, o wyższych wymaganiach cieplnych, częsty w rejonie śródziemnomorskim i w zachodniej Europie. W Polsce bardzo rzadko zawlekany.