takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cotula potentilliana

kotula pięciornikowata
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 2 cm · kwitnienie: 7-8