Dactylorhiza incarnata × maculata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×aschersioniana

Dactylorhiza incarnata × majalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza incarnata × ochroleuca

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza incarnata × ruthei

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×braunii

Dactylorhiza fuchsii × majalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×vermeuleniana

Dactylorhiza majalis × maculata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×dufftiana

Dactylorhiza majalis × traunsteinerii
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]