takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×dufftiana

Dactylorhiza majalis × traunsteinerii
na stronie — znaleziska
Dactylorhiza ×dufftiana
01.06.2014, rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Puck; copyright © by Waldemar Szaraniec XL
Dactylorhiza ×dufftiana
01.06.2014, rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Puck; copyright © by Waldemar Szaraniec XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.16.wsz - Dactylorhiza ×dufftiana; rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Puck
wsz.16
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Puck/ #2