takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza incarnata × ruthei

na stronie — znaleziska