atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dioscorea caucasica Lipsky [🔉 di·os·ko·re·a *]

pochrzyn kaukaski
Dioscorea Dioscorea Dioscorea Diosco…Dioscoreapochrzyn bałkański (Dioscorea balcanica)pochrzyn chiński (Dioscorea polystachya)
🌸🌱