Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr.

koimek bezłodygowy
na stronie — znaleziska