Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst.

sierpowiec włosolistny
na stronie — występowanie