takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Erica ×darleyensis ‘Kramer's Rote’

wrzosiec darlejski "Kramer's Rote"
Erica ×darleyensis ‘Kramer's Rote’ (wrzosiec darlejski
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Erica ×darleyensis ‘Kramer's Rote’ (wrzosiec darlejski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.13.js - Erica ×darleyensis ‘Kramer's Rote’ (wrzosiec darlejski
140608-13
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Kramers Rote/ #2