takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Euphorbia villosa Waldst. et Kit. ex Willd. s. str.

wilczomlecz włosisty
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
18.06.2008, rezerwat Wieprzec koło Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
wbrew nazwie gatunkowej owłosienie nie jest wyraźne i dotyczy głównie dolnych liści od strony spodniej, górne liście nagie!
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: wilczomlecze - miodniki nie rogatekl 1502
Przynajmniej górne liście łodygowe krótko, gęsto piłkowano-ząbkowane.

space

Bylina.

występowanie

Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na południu i południowym wschodzie Polski. Łaki, zarośla, aluwia.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080618.5.and - Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty); rezerwat Wieprzec koło Zamościa
080618-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/rezerwat Wieprzec koło Zamościa/ #11
znalezisko 20080706.4.jkr - Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty); os. Kliny (Kraków)
080706-4
leg. Jerzy Kruk
/os. Kliny (Kraków)/ #16