takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca amethystina L. ssp. ritschlii (Hack.) Lemke ex Markgr.-Dann.

na stronie — występowanie