takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria obliqua Ker Gawl. ssp. tuntasia (Heldr. ex Holácsy) Kamari

Fritillaria obliqua ssp. tuntasia
05.2014, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140500.24.pk - Fritillaria obliqua ssp. tuntasia; Szczeglacin
140500-24
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1