atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Fumaria officinalis L. [🔉 * of·fi·ci·na·lis]

dymnica pospolita
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
pokrój
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
3D
fragment kwiatostanu
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
kwitnący pęd
Fumaria officinalis (dymnica pospolita)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Fumaria (dymnica)kl 1013
Gatunek o dużej zmienności, skrajne postacie są ujmowane w ramach dwóch podgatunków: dymnica pospolita typowa (Fumaria officinalis ssp. officinalis) i dymnica pospolita Wirtgena (Fumaria officinalis ssp. wirtgenii), występuje jednak wiele form przejściowych lub o innej kombinacji cech różnicujących [71.1s506].
Roślina jednoroczna. Łodyga zwykle kilkakrotnie rozgałęziona, silna, 10 – 30 (50) cm wysokości.

space

Szypułka owocu 2 – 5 mm długości. Przysadki wąsko lancetowate, ok. połowy długości szypułki owocu. Owoce nerkowato-kuliste (±szersze niż wyższe), na szczycie ucięte lub wklęsłe; gdy dojrzałe to pod szczytem z dwoma okrągłymi, przeciwległymi jamkami; suchy pomarszczony.

space

wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny o mocnej budowie.

space

Owoc 1.7 – 2.6 mm długości i 1.8 – 2.8 mm szerokości, wyraźnie szerszy niż dłuższy, z zagłębieniem na szczycie (w zarysie nerkowaty).

Roślina o delikatniejszym pokroju i silniej rozgałęzione niż podgatunek typowy.

space

Owoce nieco szersze niż dłuższe, 1.7 – 2.2 mm długości i 1.8 – 2.5 mm szerokości, na szczycie ucięte lub płytko zagłębione, niedojrzałe czasem z tępym ostrym wyrostkiem.

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria officinalis (dymnica pospolita)
Częsty chwast ogrodów i upraw, ugory, miejsca ruderalne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Fumaria officinalis (dymnica pospolita)
🌱
W medycynie stosuje się Fumariae herba (ziele dymnicy) — całe lub rozdrobnione, wysuszone nadziemne części rośliny, zebrane w pełni kwitnienia. Ma silne działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie. Stosowane w rożnych dolegliwościach przewodu pokarmowego. W większych dawkach toksyczna.