antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake

żółtlica owłosiona żółtlica włochata
Galinsoga quadriradiata Ruiz. et. Pav.
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
kwiatostan; 25.09.2010, Ocypel, Bory Tucholskie; copyright © by Marek Snowarski
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
pokrój
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
ogruczolona szypuła i koszyczek kwiatowy
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
koszyczek kwiatowy
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
łodyga młodej rośliny || 3D

opis

Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
plewinki 3D||
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
epikotyl siewki, zaostrzone włoski proste wielokomórkowe
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
plewinki, kwiaty rurkowe i języczkowy 3D||
Roślina zielna, jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, bogato rozgałęziony, z dolnej części łodygi często wyrastają liczne korzenie przybyszowe.

space

Liście łodygowe naprzeciwległe z ogonkami do 4 cm długości (wyższe łodygowe na krótkich ogonkach, prawie siedzące); blaszka liściowa do 6(9) cm długości i do 4.5(6) cm szerokości, u dolnych liści szerokojajowata, górnych liści węższa jajowatolancetowata, zaostrzona na końcu, brzegiem nierównie, dość gęsto piłkowano-ząbkowana, z ząbkami do 2 mm długości; powierzchnia blaszki z obu stron rzadko owłosiona krótkimi i długimi włoskami; ogonek liściowy owłosiony, żłobkowany.

Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
koszyczki, widok od góry 3D||

Koszyczki kwiatowe drobne, 5-8 mm średnicy, zebrane w wierzchotkowaty kwiatostan o nierównej długości szypułach; szypułki koszyczków z przylegającymi do odstających włoskami, zwykle z licznymi odstającymi włoskami gruczołowatymi o ciemnych, czarnych, czerwonobrunatnych główkach. Okrywa koszyczka półkulista, listki okrywy w dwóch rzędach, zewnętrzne krótsze (1.5-3 mm długości), wewnętrzne 2.5-4.0 mm długości, wszystkie listki okrywy elipsoidalne do jajowatych, tępo zakończone, brzegiem suchobłoniaste i krótko orzęsione, powierzchnia z pojedynczymi krótszymi włoskami gruczołowatymi.

space

Brzeżne kwiaty języczkowe żeńskie, zwykle pięć (rzadko 4 lub 6), ich kielich z kilku wąskich, na szczycie postrzępionych, łuseczek, korona z odstająco owłosioną, rurką i białym, trójklapowym, języczkiem 1.2-2.8 mm długości, porównywalnej ze średnicą tarczki koszyczka.

space

Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
niełupka

Niełupki z kwiatów brzegowych elipsoidalne, 4-graniaste, 1.3-1.8 mm długości i 0.6-0.8 mm szerokości, po zewnętrznej stronie nagie, po stronie przyśrodkowej krótko przylegająco szczeciniaste, czarne, pappus utworzony z kilku wąskich, krótkich (do 1 mm długości), postrzępionych, odpadających, białawych łuseczek. Niełupki z kwiatów niebrzegowych są 3-4-graniaste, klinowato zwężone ku nasadzie, nieco mniejsze 1.1-1,5 mm długości i 0.5-0.7 mm szerokości, przylegająco szczeciniaste, czarne, ich pappus jest dłuższy (do 1.5 mm), utworzony z lancetowatych, postrzępionych i zwykle ościstych łuseczek.

space

Gatunek stosunkowo mało zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na terenie całego kraju do niższych położeń górskich, rzadsza od żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora) ale powiększająca zasięg; oba gatunki często rosną razem, przemieszane. Zadomowiony chwast pochodzący z andyjskiej części Ameryki Południowej.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Środkowa i Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1876r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Galinsoga parviflora · żółtlica drobnokwiatowa »1

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
koszyczki kwiatowe
Żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora) różni się od żółtlicy owłosionej (Galinsoga ciliata) rzadziej i krócej owłosioną łodygą często niemal nagą, włoski gruczołowate o ile występują to nielicznie, największe różnice owłosienia są widoczne na szypule koszyczka.

space

Języczki kwiatów brzeżnych są krótsze; plewinki odwrotnielancetowate, przeważnie głęboko wycięte, trój-klapowe; łuseczki papusa kwiatów niebrzeżnych bezostne.

znalezisko 20100925.7.10 - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona); Ocypel, Bory Tucholskie
3f · 20100925.7.10
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/
znalezisko 20100922.7.10 - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona); Ocypel, Bory Tucholskie
9f · 20100922.7.10
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.334 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.213 [16.12]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.475 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.678 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.659 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.515 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.489 [9]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.305+306+306i+363+368 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.354 [22.3]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.580 [20]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.87 [81]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.40 [86.7]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.563 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.144 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.01.2015 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Galinsoga_ciliata.htm"> Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>