antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake

żółtlica owłosiona żółtlica włochata
Galinsoga quadriradiata Ruiz. et. Pav.
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
kwiatostan; 25.09.2010, Ocypel, Bory Tucholskie; copyright © by Marek Snowarski
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
pokrój
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
ogruczolona szypuła i koszyczek kwiatowy
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
języczki porównywalnej długości jak tarczka; koszyczek kwiatowy
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
łodyga młodej rośliny || 3D

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Galinsoga (żółtlica)kl 8670
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
plewinki 3D||
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
epikotyl siewki, zaostrzone włoski proste wielokomórkowe
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
plewinki, kwiaty rurkowe i języczkowy 3D||
Roślina zielna, jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, bogato rozgałęziony, z dolnej części łodygi często wyrastają liczne korzenie przybyszowe.

space

Liście łodygowe naprzeciwległe z ogonkami do 4 cm długości (wyższe łodygowe na krótkich ogonkach, prawie siedzące); blaszka liściowa do 6(9) cm długości i do 4.5(6) cm szerokości, u dolnych liści szerokojajowata, górnych liści węższa jajowatolancetowata, zaostrzona na końcu, brzegiem nierównie, dość gęsto piłkowano-ząbkowana, z ząbkami do 2 mm długości; powierzchnia blaszki z obu stron rzadko owłosiona krótkimi i długimi włoskami; ogonek liściowy owłosiony, żłobkowany.

Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
koszyczki, widok od góry 3D||

Koszyczki kwiatowe drobne, 5-8 mm średnicy, zebrane w wierzchotkowaty kwiatostan o nierównej długości szypułach; szypułki koszyczków z przylegającymi do odstających włoskami, zwykle z licznymi odstającymi włoskami gruczołowatymi o ciemnych, czarnych, czerwonobrunatnych główkach. Okrywa koszyczka półkulista, listki okrywy w dwóch rzędach, zewnętrzne krótsze (1.5-3 mm długości), wewnętrzne 2.5-4.0 mm długości, wszystkie listki okrywy elipsoidalne do jajowatych, tępo zakończone, brzegiem suchobłoniaste i krótko orzęsione, powierzchnia z pojedynczymi krótszymi włoskami gruczołowatymi.

space

Brzeżne kwiaty języczkowe żeńskie, zwykle pięć (rzadko 4 lub 6), ich kielich z kilku wąskich, na szczycie postrzępionych, łuseczek, korona z odstająco owłosioną, rurką i białym, trójklapowym, języczkiem 1.2-2.8 mm długości, porównywalnej ze średnicą tarczki koszyczka.

space

Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
niełupka

Niełupki z kwiatów brzegowych elipsoidalne, 4-graniaste, 1.3-1.8 mm długości i 0.6-0.8 mm szerokości, po zewnętrznej stronie nagie, po stronie przyśrodkowej krótko przylegająco szczeciniaste, czarne, pappus utworzony z kilku wąskich, krótkich (do 1 mm długości), postrzępionych, odpadających, białawych łuseczek. Niełupki z kwiatów niebrzegowych są 3-4-graniaste, klinowato zwężone ku nasadzie, nieco mniejsze 1.1-1,5 mm długości i 0.5-0.7 mm szerokości, przylegająco szczeciniaste, czarne, ich pappus jest dłuższy (do 1.5 mm), utworzony z lancetowatych, postrzępionych i zwykle ościstych łuseczek.

space

Gatunek stosunkowo mało zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na terenie całego kraju do niższych położeń górskich, rzadsza od żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora) ale powiększająca zasięg; oba gatunki często rosną razem, przemieszane. Zadomowiony chwast pochodzący z andyjskiej części Ameryki Południowej.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Środkowa i Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1876r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Galinsoga parviflora · żółtlica drobnokwiatowa »1

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
koszyczki kwiatowe prawie nagie, szypułki bez gruczołków
Żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora) różni się od żółtlicy owłosionej (Galinsoga ciliata) rzadziej i krócej owłosioną łodygą często niemal nagą, włoski gruczołowate o ile występują to nielicznie, największe różnice owłosienia są widoczne na szypule koszyczka.

space

Języczki kwiatów brzeżnych są krótsze; plewinki odwrotnielancetowate, przeważnie głęboko wycięte, trój-klapowe; łuseczki papusa kwiatów niebrzeżnych bezostne.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100925.7.10 - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona); Ocypel, Bory Tucholskie
100925-7
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/ #3
znalezisko 20100922.7.10 - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona); Ocypel, Bory Tucholskie
100922-7
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/ #9
znalezisko 00010000.39.konrad_kaczmarek - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
39
leg. Konrad Kaczmarek #2