antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Galium spurium L. ssp. infestum (Waldst. et Kit.) Janch.

Galium spurium ssp. infestum
11.07.2011, Ponidzie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium spurium ssp. infestum

cechy charakterystyczne

owoc pokryty haczykowatymi włoskami -----------