takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.184); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

goryczuszka błotna goryczka błotna
Gentiana uliginosa Willd. · Gentianella amarella (L.) Börner ssp. uliginosa (Willd.) Robyns
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
30.08.2014, okolice j. Miedwie; copyright © by Konrad Świtalski XL
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
04.09.2014, Pojezierze Krzywińskie; copyright © by Konrad Świtalski XL
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
XL
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
XL
Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)

występowanie

Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.184 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140830.1.kswit - Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna); okolice j. Miedwie
140830-1
leg. Konrad Świtalski
/okolice j. Miedwie/ #4
znalezisko 20140904.1.kswit - Gentianella uliginosa (goryczuszka błotna); Pojezierze Krzywińskie
140904-1
leg. Konrad Świtalski
/Pojezierze Krzywińskie/ #3