Geraniaceae

bodziszkowate
Kilkanaście gatunków zalicza się do flory Polski. Inne to uprawiane rośliny ozdobne>

Erodium cicutarium · iglica pospolita »1

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Liście w zarysie podługowate, pierzaste

space

Oprócz tego w Polsce występuje/występowało kilka rzadko zawlekanych gatunków z tego rodzaju.

Liście w zarysie okrągławe, dłoniasto podzielone lub klapowane.

Rodzaj bodziszek liczy kilkanaście gatunków należących do flory krajowej. Oprócz tego w uprawie ogrodowej znajdują się różne gatunki obcego pochodzenia.

uwagi

Nazwa geranium jest także potoczną nazwą uprawianych ozdobnych pelargonia (Pelargonium). Wynika to z tego, że oba botaniczne rodzaje (tj. bodziszek (Geranium) i pelargonia (Pelargonium)) należą do tej samej rodziny bodziszkowate (Geraniaceae) i były kiedyś łączone w jednym rodzaju.

space