atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Geranium cinereum Cav. [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek popielaty
bodziszki (Geranium) w ogrodzie bodziszki (Geranium) w ogrod… bodziszk… bodziszki (Geranium) w ogrodziebodziszek kantabryjski (Geranium ×cantabrigense)bodziszek dalmatyński (Geranium dalmaticum)
🌸🌱
Geranium cinereum (bodziszek popielaty)
12.05.2012, ogród; copyright © by Marek Snowarski
Geranium cinereum (bodziszek popielaty)
cv. Ballerina
Geranium cinereum (bodziszek popielaty)
cv. Ballerina
Geranium cinereum (bodziszek popielaty)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Geranium cinereum (bodziszek popielaty)
🌱
wysokość: 10 – 15 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • uboga
ekologiczne liczby wskaźnikowe Geranium cinereum (bodziszek popielaty)

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin